Het dak er af tijdens WVV

Zoals elk jaar worden de Bierbengels gevraagd om 2 keer te spelen tijdens het Weekend van Voorschoten. Een prachtige thuiswedstrijd waarin we ons zelf kunnen presenteren aan Voorschoten, ons dorp.

Het eerste optreden is altijd aan het eind van de middag, de afsluiting van de Muziekdag. We speelde voor de tent op het Treubplein en al snel stond het publiek rijen dik te kijken naar ons hoe we vooral ons oude repetoire speelde. Hier zat namelijk een gedachte achter want ‘s avonds om prime time, kwart voor 10, zouden de Bierbengels nog een keer spelen. Ditmaal in een bomvolle tent waar wij onze set, die in de afgelopen weken al vele prijzen had opgeleverd, ten gehoren brachten. Het is niet in woorden te beschrijven hoe dat voelt als muzikant om voor eigen pulbliek zo’n geweldige feest er van te kunnen maken. Het publiek genoot en dan doen wij dat des te meer. Van de eerste minuut tot de laatste was het 1 groot feest en ging het dak er af! Iedereen bedankt die heeft geholpen er zo’n geweldig feest van te maken. Wie weet volgend jaar als hoofdact?